Erstatning for svie og smerte

At være ude for en ulykke, uanset hvor alvorlig den er, kan være traumatiserende for børn såvel som voksne. Pådrager man sig tilmed skader som følge af ulykken, kan livet fremover blive ekstra besværligt. For voksne kan dette betyde, at de fremover ikke kan arbejde på fuld tid eller måske, at de ligefrem skal sygemeldes fra deres arbejde. Dette kan være hårdt både for den voksnes psyke men også for den voksnes økonomi, og derfor kan man i de fleste tilfælde søge om økonomisk erstatning.

 

For børn og unge, som forsørges af forældre eller værger, vil det økonomiske aspekt ikke umiddelbart være lige så vigtigt. Især for mindre børn vil skader, som er pådraget som følge af en ulykke, først og fremmest være problematiske fordi barnet påvirkes fysisk og psykisk. Dette kan man desværre ofte ikke gøre noget ved. Det er alligevel vigtigt at huske på, at børn såvel som voksne har ret til økonomisk erstatning, hvis de har pådraget sig skader efter en ulykke. Ofte vil skaderne senere i barnets liv komme til at betyde, at de har brug for ekstra hjælpemidler eller lignende, og så vil det altså være godt at have modtaget økonomisk erstatning. Mangler du hjælp til at søge økonomisk erstatning for svie og smerte til dit barn, kan du med fordel læse med herunder.

 

Hvordan kan jeg søge erstatning for mit barn?

 

Når du som forældre eller værge til et barn eller en ung under 18 år skal søge erstatning for svie og smerte, er det helt naturligt, at du sandsynligvis vil have brug for hjælp fra en professionel advokat med speciale i erstatningssager. For det første vil advokaten kunne hjælpe dig med at danne overblik over sagen, indsamle den nødvendige dokumentation samt at kontakte alle indblandede parter i sagen.

 

For det andet vil advokaten sørge for, at dit barn får præcis den erstatning for svie og smerte, som det har krav på. Det ses desværre alt for ofte, at børn ikke tilkendes den rette erstatning efter en ulykke. Kontakter du en advokat, som kan håndtere din sag, minimerer du dog risikoen for, at dit barn ikke får den maksimale erstatning. Dermed sørger du også for, at dit barn får de bedste forudsætninger senere i livet, når skaden måske viser sig at give ekstra omkostninger i forbindelse med uddannelse, forsikring eller lignende.

 

Kontakt LRP, og hør mere om erstatning til børn

 

Mangler du en advokat med speciale i erstatningssager, kan du med fordel kontakte advokatfirmaet LRP. Hos LRP har alle advokater mange års erfaring med erstatningssager, og de vil dermed hurtigt og effektivt kunne hjælpe dig med at danne et overblik over din og dit barns sag. Kontakt dem allerede i dag, og hør mere.